NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1870-12 (496130)

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 12: Horní kyvadlové kotoučové pily pro příčné řezání.

NORMA vydána dne 1.7.2014

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 1870-12
: 496130
: 95436
: 1.7.2014
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 1870-12 (496130):

Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, jejichž seznam je uveden v kapitole 4, které jsou relevantní u horních kyvadlových kotoučových pil pro příčné řezání, dále uváděných jako "stroje", konstruované k obrábění masivního dřeva, třískových desek, vláknitých desek, překližek a také materiálů potažených plastovými hranami a/nebo lamináty z plastů a/nebo z lehkých slitin, jsou-li používány, jak je zamýšleno za podmínek předpokládaných výrobcem včetně rozumně předvídatelného nesprávného použití. Tato evropská norma neplatí pro stroje: a) pro příčné řezání kmenových výřezů; b) kde může být jednotka pily natáčena kolem vodorovné osy. POZNÁMKA: Požadavky této evropské normy platí na všechny stroje bez ohledu na způsob jejich ovládání, např. elektromechanický a/nebo elektronický. Tato evropská norma je určena především pro stroje, které jsou vyrobeny po datu jejího vydání jako EN