NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1854 (061808)

Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv.

NORMA vydána dne 1.10.1998

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 1854
: 061808
: 53605
: NEPLATNÁ
: 1.10.1998
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN