NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1809 (940912)

Potápěčská výzbroj - Kompenzátor vztlaku - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.12.2014

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 1809
: 940912
: 96066
: NEPLATNÁ
: 1.12.2014
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN