NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1744-6 (721196)

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 6: Stanovení vlivu výluhu z recyklovaného kameniva na počátek tuhnutí cementu.

NORMA vydána dne 1.12.2006

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN EN 1744-6
: 721196
: 77415
: 1.12.2006
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 1744-6 (721196):

Tato část evropské normy uvádí postup pro stanovení vlivu vodou rozpustných složek (výluhu) z recyklovaného kameniva na počátek tuhnutí cement