NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 17161 (010393)

Design pro všechny - Dostupnost výrobků, zboží a služeb podle přístupu Design pro všechny - Rozšíření rozsahu uživatelů (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.8.2019

Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN 17161
: 010393
: 507369
: NEPLATNÁ
: 1.8.2019
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN