NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 17042 (654906)

Hnojiva - Stanovení boru v koncentracích > 10 % s využitím acidimetrické titrace.

NORMA vydána dne 1.5.2019

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 17042
: 654906
: 507481
: 1.5.2019
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 17042 (654906):

Dokument ČSN EN 17042 specifikuje metodu pro stanovení celkového a vodorozpustného boru v minerálních hnojivech obsahujících více než 10 % boru s využitím acidimetrické titrace. Tato metoda je vhodná pro extrakty hnojiv vodou a lučavkou královskou, získané podle EN 16962 a/nebo EN 16964. Příloha A obsahuje srovnání metody ICP-AES a acidimetrické titrace