NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 16942+A1 (656565)

Paliva - Identifikace kompatibility vozidla - Grafické vyjádření informací pro spotřebitele (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.9.2021

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 16942+A1
: 656565
: 512596
: NEPLATNÁ
: 1.9.2021
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN