NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 16877 (467051)

Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Stanovení T-2 a HT-2 toxinů, deoxynivalenolu a zearalenonu v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS.

NORMA vydána dne 1.7.2017

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 16877
: 467051
: 502848
: 1.7.2017
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 16877 (467051):

Tato analytická metoda je použitelná pro stanovení HT-2 toxinu (HT2) ve zkoušeném rozsahu 22 µg/kg až 178 µg/kg, T-2 toxinu (T2) ve zkoušeném rozsahu 7 µg/kg až 50 µg/kg, deoxynivalenolu (DON) ve zkoušeném rozsahu 88 µg/kg až 559 µg/kg a zearalenonu (ZON) ve zkoušeném rozsahu 14 µg/kg až 430 µg/kg v obilovinách a krmných směsích na bázi obilovin. Skutečné pracovní rozsahy smí přesahovat zkoušené rozsahy. Je na odpovědnosti laboratoře, aby prokázala, že mez stanovitelnosti (LOQ) pro HT-2 toxin a T-2 toxin je <= 10 µg/kg, pro DON <= 100 µg/kg a pro ZON <= 20 µg/kg