NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 16733 (730892)

Zkoušky reakce na oheň stavebních výrobků - Stanovení náchylnosti stavebního výrobku k souvislému doutnání.

NORMA vydána dne 1.9.2019

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 16733
: 730892
: 508141
: 1.9.2019
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 16733 (730892):

Tato evropská norma specifikuje zkušební metodu ke stanovení náchylnosti (schopnosti) stavebního výrobku k souvislému doutnání při vystavení otevřenému plamenu za vlivu přirozeného konvekčního proudění vzduchu. Je určena pro všechny stavební výrobky klasifikované podle EN 13501-1. Podrobnosti o tom, jak je výrobek osazen a upevněn pro tuto zkoušku, jsou uvedeny v příslušných normách výrobku. Oblast aplikace výsledků zkoušek je definována v normách výrobku