NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 16646 (010665)

Údržba - Údržba v rámci managementu fyzického majetku.

NORMA vydána dne 1.5.2015

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 16646
: 010665
: 97202
: 1.5.2015
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 16646 (010665):

V této normě se uvádí management fyzického majetku jako základní rámec údržbářských úkonů. Je v ní uveden též vztah mezi strategickým plánem a systémem managementu údržby organizace a jsou v ní popsány vztahy mezi procesy údržby a všemi ostatními procesy managementu fyzického majetku. Je zaměřena na roli a důležitost údržby v systému managementu fyzického majetku během celého životního cyklu objektu. Norma obsahuje návod a doporučení pro údržbu v rámci managementu fyzického majetku. Tuto evropskou normu lze používat u výrobních organizací všech velikostí