NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 16585-3 (287251)

Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Vybavení a komponenty v kolejových vozidlech - Část 3: Volné průchody a vnitřní dveře.

NORMA vydána dne 1.3.2018

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 16585-3
: 287251
: 504214
: 1.3.2018
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 16585-3 (287251):

Tento dokument je částí souboru čtyř norem "Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace", který má celkem devět částí. Cílem těchto norem je ujasnit požadavky (pomocí jednoznačných a jednotných termínů a definic) a stanovit související kritéria a v případě potřeby také metodiky, které umožní jednoznačné posouzení pro "vyhovující/nevyhovující". Tato evropská norma popisuje specifické požadavky na "Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace" týkající se kolejových vozidel a posuzování těchto požadavků. Třetí část obsahuje požadavky na volné průchody a vnitřní dveře