NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 16584-2 (287252)

Železniční aplikace - Konstrukce s ohledem na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - Obecné požadavky - Část 2: Informační systém (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.7.2017

Tištěné (698.50 CZK)

:

: ČSN EN 16584-2
: 287252
: 502214
: NEPLATNÁ
: 1.7.2017
: 96
: 319 g (0.70 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN