NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 16495 (319806)

Uspořádání letového provozu - Zabezpečení informací u organizací poskytujících podporu civilnímu letovému provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.8.2014

Tištěné (515.90 CZK)

:

: ČSN EN 16495
: 319806
: 95456
: NEPLATNÁ
: 1.8.2014
: 64
: 192 g (0.42 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN