NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 16475-7 (734245)

Komíny - Příslušenství - Část 7: Dešťové stříšky - Požadavky a zkušební metody.

NORMA vydána dne 1.6.2018

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 16475-7
: 734245
: 505259
: 1.6.2018
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 16475-7 (734245):

Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro dešťové stříšky, které jsou použity jako příslušenství komínu, vystavené spalinovým plynům, které mají zabránit průniku deště do komínového průduchu. Dešťové stříšky, které jsou součástí příslušenství systémového komína nebo jiných součástí komína jako např. nástavců, nejsou pokryty touto normou. Dále také specifikuje požadavky na označování, pokyny výrobce, informace o výrobku a posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP). POZNÁMKA: Dešťové stříšky podle této normy jsou vhodné pro mokrý i suchý provoz