NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 16447 (389698)

Zpětné protiexplozní klapky.

NORMA vydána dne 1.1.2015

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 16447
: 389698
: 96609
: 1.1.2015
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 16447 (389698):

Tato evropská norma uvádí obecné požadavky pro zpětné klapky, určené pro oddělení výbuchu prachu. Zpětné protiexplozní klapky jsou ochranným systémem, který zabrání šíření výbuchu prachu přes propojovací potrubí nebo roury do dalších částí zařízení nebo prostorů technologie. Zpětné protiexplozní klapky mohou pouze zastavit šíření výbuchu prachu, pokud se výbuch šíří ve směru proti proudění v normálním provozu. Nezastaví šíření výbuchu ve směru průtoku za normálního provozu. Tato evropská norma stanoví metody pro hodnocení účinnosti zpětných protiexplozních klapek. Tato evropská norma platí pouze pro zpětné protiexplozní klapky, které jsou určeny pro zabránění přenosu výbuchu z nádoby do ostatních částí technologie přes propojovací potrubí nebo roury. Norma platí pro oddělení takovýchto nádob, které jsou chráněny odlehčením výbuchu (včetně bezplamenného odlehčení), potlačením výbuchu nebo konstrukcí odolnou proti výbuchovému tlaku. POZNAMKA 1 - Tato norma je použitelná pouze pro případy, kdy výbuch vznikne v nádobě a nikoliv v potrubí nebo rourách. Zpětné protiexplozní klapky nejsou navrženy tak, aby zabránily přenosu požáru nebo hořícího prášku dopravovaného při normálním proudění. POZNAMKA 2 - Při hodnocení rizik je nutno zohlednit tuto skutečnost. Tato evropská norma platí pouze pro výbuchy prachu. Tato evropská norma není použitelná pro výbuchy dále uvedených materiálů nebo směsí, které obsahují některý z těchto materiálů: a) plyny, páry nebo hybridní směsi; b) chemicky nestabilní látky; c) výbušniny; d) pyrotechnické látky