NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 16407-1 (015011)

Nedestruktivní zkoušení - Radiografické zkoušení koroze a úsad v potrubí rentgenovým a gama zářením - Část 1: Tečné radiografické zkoušení.

NORMA vydána dne 1.8.2014

Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 16407-1
: 015011
: 95769
: NEPLATNÁ
: 1.8.2014
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN