NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 16348 (386430)

Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti (SMS) pro plynárenskou přepravní infrastrukturu a systém řízení integrity (PIMS) pro přepravní plynovody - Funkční požadavky.

NORMA vydána dne 1.6.2014

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 16348
: 386430
: 95383
: 1.6.2014
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 16348 (386430):

Tato evropská norma specifikuje požadavky, které umožňují provozovateli přepravní soustavy (TSO) vyvinout a zavést systém řízení bezpečnosti, včetně systému řízení integrity specificky pro plynovody. Systém SMS platí pro soustavu k přepravě upraveného, nejedovatého a chemicky neagresivního zemního plynu podle EN ISO 13686 a vstřikovaného biometanu, kde: - jsou součásti plynovodu zhotoveny z nelegované nebo nízko legované uhlíkové oceli; - jsou součásti plynovodu spojeny pomocí svarů, přírub nebo mechanických spojek. Distribuční plynárenské systémy a rovněž závody na LNG, terminály a podzemní zásobníky jsou vyjmuty z platnosti této normy. Aspekty bezpečnosti a ochrana zdraví při práci nejsou součástí této evropské normy, protože jsou obsaženy v národních právních předpisech a dalších evropských a/nebo mezinárodních normách, např. OHSAS 18001. Tato evropská norma specifikuje požadavky na obecné úrovni. Dokumenty uvedené v kapitole 2 "Citované dokumenty" uvádějí podrobnější požadavky pro některé z výše uvedených prvků. Tato norma má být používána ve spojení s těmito národními normami nebo pravidly praxe, vycházejícími z výše uvedených základních zásad. V případě konfliktu s přísnějším ustanovením národního právního předpisu/technického normativního dokumentu s požadavky této evropské normy má národní právní předpis/technický předpis přednost, jak je vidět v CEN/TR 13737 (všechny části)