NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1634-1+A1 (730852)

Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken.

NORMA vydána dne 1.9.2019

Česky -
Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN EN 1634-1+A1
: 730852
: 508145
: 1.9.2019
: 72
: 216 g (0.48 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 1634-1+A1 (730852):

Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení požární odolnosti dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken určených k osazení do otvorů ve svislých dělicích prvcích jako jsou: a) otočné dveře se závěsy nebo čepy; b) vodorovně a svisle posuvné dveře a vrata včetně kloubových posuvných dveří, vrat a sekčních dveří a vrat; c) skládací, posuvné skládací dveře, vrata a uzávěry; d) vyklápěcí dveře; e) svinovací dveře a vrata z lamel; f) otevíravá okna; g) pohyblivé textilní závěsy. Tato evropská norma se používá se spojení s EN 1363-1. Zkoušení požárních klapek se provádí podle EN 1366-2. Zkoušení uzávěrů dopravníkových systémů se provádí podle EN 1366-7. Po předchozí dohodě s objednatelem zkoušky se mohou získat doplňující informace pro jednotlivé prvky stavebního kování ke splnění kritérií dosažení mezních stavů uvedených v EN 1634-2. Na základě pozorování zaznamenaných během zkoušky, mohou být výsledky uvedeny v samostatném protokolu, který má odpovídat požadavkům uvedeným v EN 1634-2. Dveře zkoušené podle této evropské normy a klasifikované podle EN 13501-2 lze použít jako šachetní dveře alternativně k EN 81-58 a podléhající národním předpisům. EN 81-58 definuje specifickou zkoušku šachetních dveří a jejím výstupem je alternativní klasifikace, která nemusí být vhodná pro jiné účely uvedené v národních předpisech