NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 16296 (056835)

Vady svarových spojů termoplastů - Určování stupňů kvality.

NORMA vydána dne 1.9.2013

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 16296
: 056835
: 93630
: 1.9.2013
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 16296 (056835):

Tato mezinárodní norma má být užívána jako odkaz při tvorbě prováděcích předpisů a/nebo jiných výrobkových norem. Obsahuje zjednodušený seznam vybraných vad svarových spojů termoplastů na základě označování uvedeného v EN 14728, Vady svarových spojů termoplastů - Klasifikace. Tato evropská norma určuje stupně kvality pro vady svarových spojů termoplastů. Platí pro materiály o tloušťce větší než 2,0 mm