NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 16247-2 (011505)

Energetické audity - Část 2: Budovy.

NORMA vydána dne 1.11.2014

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN 16247-2
: 011505
: 96284
: 1.11.2014
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 16247-2 (011505):

Tato evropská norma je použitelná pro specifické požadavky energetického auditu budov. Specifikuje požadavky, metodiku a výstupy energetického auditu budovy nebo skupiny budov, s výjimkou soukromých rodinných domů. Musí být použita ve spojení s normou EN 16247-1 Energetické audity - Část 1: Obecné požadavky, jejímž je doplňkem. Obsahuje dodatečné požadavky k EN 16247-1 a musí být uplatňována společně. Pokud jsou do oblasti působnosti energetického auditu zahrnuty procesy, může se energetický auditor rozhodnout použít normu EN 16247-3 Energetické audity - Část 3: Procesy. Pokud je do rámce energetického auditu zahrnuta doprava na místě, může se energetický auditor rozhodnout použít normu EN 16247-4 Energetické audity - Část 4: Doprava