NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 16236 (721510)

Hodnocení shody kameniva - Počáteční zkoušky typu a řízení výroby.

NORMA vydána dne 1.12.2013

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 16236
: 721510
: 94277
: NEPLATNÁ
: 1.12.2013
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN