NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 16157-2 (018295)

Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 2: Odkazování na polohu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.6.2019

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (1322.40 CZK)

:

: ČSN EN 16157-2
: 018295
: 507714
: 1.6.2019
: 232
: 727 g (1.60 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 16157-2 (018295):

Tato druhá část evropské normy řeší popisování poloh ve formátu DATEX II a je potřebná pro veškeré DATEX II aplikace. Norma stanoví prvky komponent, které podporují výměnu a sdílené užití dat a informací v oblasti dopravy. Obsahuje model tříd pro účel popisování poloh a tento model reprezentuje ontologii pro daný účel včetně tabulek s pojmy a jejich definicemi. Užití DATEX II je vyžadováno řadou delegovaných aktů evropské komise a jeho použití je stále širší. Norma je použitelná pro: - dopravní informace týkající se silniční sítě (městské i mimoměstské), - informace veřejné dopravy s přímou vazbou na užití silniční sítě (vlakové nebo trajektové spojení), - dopravní informace pro kooperativní ITS (C-ITS)