NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 16087-1 (836168)

Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení aerobní biologické aktivity - Část 1: Rychlost příjmu kyslíku (OUR).

NORMA vydána dne 1.2.2013

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 16087-1
: 836168
: 92187
: NEPLATNÁ
: 1.2.2013
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN