NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 16016-3 (015036)

Nedestruktivní zkoušení - Radiační metody - Počítačová tomografie - Část 3: Pracovní postup a vyhodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.2.2012

Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 16016-3
: 015036
: 89555
: NEPLATNÁ
: 1.2.2012
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN