NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 15967 (389662)

Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku plynů a par.

NORMA vydána dne 1.2.2012

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 15967
: 389662
: 90059
: 1.2.2012
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 15967 (389662):

Norma stanoví zkušební metodu, která je navržena tak, aby umožňovala měření výbuchového tlaku a maximálního výbuchového tlaku, rychlosti nárůstu výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku nehybné směsi hořlavého plynu, vzduchu a inertního plynu v uzavřeném objemu při okolní teplotě a tlaku. Výraz "plyn", používaný v této normě, zahrnuje páry, avšak nezahrnuje mlhy. V této evropské normě nejsou zohledněny detonační jevy a možnost rozkladu směsi. Tlaky a rychlosti nárůstu tlaku, naměřené podle metodiky uvedené v této normě, nejsou použitelné pro pevné závěry, protože tyto závěry jsou konstruovány tak, aby vydržely výbuch uvnitř závěru a aby nedošlo k jeho přenosu do vnější výbušné atmosféry, a nejsou použitelné ani pro jakékoliv jiné uzavřené objemy, jejichž vnitřní geometrie může vést k násobení tlaku. Dokonce i v závěru s relativně jednoduchou geometrií může vnitřní uspořádání součástí vést k výbuchovým tlakům podstatně vyšším, než jaké byly naměřeny podle této evropské normy. Tato norma neplatí pro konstrukci a zkoušení pevných závěrů podle EN 13463-3 (pro neelektrická zařízení) a EN 60079-1 (pro elektrická zařízení)