NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 15959 (654889)

Hnojiva - Stanovení vyextrahovaného fosforu.

NORMA vydána dne 1.2.2012

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 15959
: 654889
: 89637
: 1.2.2012
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 15959 (654889):

Tato technická specifikace určuje metodu pro stanovení fosforu v extraktech hnojiv. Metoda je použitelná pro všechny extrakty hnojiv ke stanovení různých forem fosforu jako fosfor rozpustný v minerálních kyselinách, vodorozpustný fosfor, fosfor rozpustný v roztocích citranu amonného, fosfor rozpustný ve 2% kyselině citrónové a fosfor rozpustný ve 2% kyselině mravenčí