NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 15947-2 (668300)

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie 1, 2 a 3 - Část 2: Kategorie a typy výrobků zábavní pyrotechniky.

NORMA vydána dne 1.1.2011

Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 15947-2
: 668300
: 87531
: NEPLATNÁ
: 1.1.2011
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN