NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 15882-4 (730856)

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár.

NORMA vydána dne 1.11.2012

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 15882-4
: 730856
: 91635
: 1.11.2012
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 15882-4 (730856):

Tato evropská norma specifikuje pravidla a stanovuje metodiku pro přípravu protokolu o rozšířené aplikaci těsnění spár, zkoušených podle EN 1366-4. Oblast rozšířené aplikace uváděná v protokolech je doplňkem oblasti přímé aplikace, uvedené v EN 1366-4: Může být aplikována nebo být založena na jedné nebo více zkoušek, poskytujících relevantní informace pro formulaci rozšířené aplikace. Mechanická kovová těsnění nejsou součástí předmětu této evropské normy