NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 15877-2 (280083)

Železniční aplikace - Označení železničních vozidel - Část 2: Vnější označení osobních vozů, hnacích jednotek, lokomotiv a speciálních vozidel.

NORMA vydána dne 1.6.2014

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN 15877-2
: 280083
: 95370
: 1.6.2014
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 15877-2 (280083):

Tato norma určuje označování železničních vozidel. Označení se používají pro vyjádření různých informací pro železniční personál, vztahujících se k technickým a provozním požadavkům a určenému použití vozů jasným a stručným způsobem. Mezi těmito označeními jsou bezpečnostní značky použí-vané k upozornění provozovatelů na nebezpečí, s nímž se mohou setkat při používání nebo údržbě vozidel a označení týkající se havárie a vyproštění. Tato norma platí pro osobní vozy, hnací jednotky, lokomotivy a speciální stroje provozované v Evropské unii, v členských zemích Evropského sdružení volného obchodu a ve státech, které jsou členy OTIF