NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 15857 (015098)

Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Zkoušení polymerů vyztužených vlákny - Specifická metoda a všeobecná kritéria hodnocení.

NORMA vydána dne 1.9.2010

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 15857
: 015098
: 86593
: 1.9.2010
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 15857 (015098):

Tato evropská norma popisuje obecné zásady zkoušení AE materiálů, dílů a konstrukcí vyrobených z FRP se zaměřením na: - charakteristiku materiálu; - zkoušení odolnosti/řízení kvality výroby; - přezkušování/provozní prohlídky; - monitorování stavu. Když je zkoušení AE použito k posouzení integrity FRP materiálů, dílů a konstrukcí nebo k identifikaci oblastí vysoké akumulace poškození nebo růstu poškození pod zatížením, tato norma dále popisuje specifickou metodiku (např. vhodné přístrojové vybavení, typické uspořádání snímačů, postupy lokalizace atd.)