NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 15781 (467041)

Krmiva - Stanovení maduramicinu amonného metodou HPLC na reverzní fázi s postkolonovou derivatizací.

NORMA vydána dne 1.11.2010

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 15781
: 467041
: 87173
: 1.11.2010
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 15781 (467041):

Tato evropská norma specifikuje postup pro stanovení obsahu maduramicinu v krmivech a premixech metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC). Vzorek se extrahuje methanolem. Maduramicin se stanoví metodou HPLC na reverzní fázi s postkolonovou derivatizací vanilinem a detekcí při 520 nm