NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 15758 (961505)

Ochrana kulturního dědictví - Postupy a přístroje pro měření teploty vzduchu a teploty povrchů objektů.

NORMA vydána dne 1.4.2011

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 15758
: 961505
: 88013
: 1.4.2011
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 15758 (961505):

Tato norma doporučuje způsoby měření teploty vzduchu a teploty povrchů objektů kulturního dědictví ve venkovním i vnitřním prostředí a stanovuje minimální požadavky měřicí přístroje těchto měření. Tento dokument obsahuje příslušná doporučení pro to, aby tato měření byla přesná a současně aby neohrozila sledované objekty. Je určen všem pracovníkům, kteří odpovídají za vnitřní klima a jeho monitorování, za preventivní konzervaci, péči o budovy, sbírky nebo jednotlivý sbírkový objekt