NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1568-2 (389833)

Hasiva - Pěnidla - Část 2: Technické podmínky pro pěnidla na lehkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou. (Platnost do 30.11.2019).

NORMA vydána dne 1.9.2008

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 1568-2
: 389833
: 81728
: NEPLATNÁ
: 1.9.2008
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN