NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 15664-1+A1 (755470)

Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro posuzování uvolňování kovů - Část 1: Navrhování a provoz.

NORMA vydána dne 1.6.2014

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 15664-1+A1
: 755470
: 95446
: 1.6.2014
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 15664-1+A1 (755470):

A1 Tato evropská norma stanoví zkušební postup pro určení uvolňování kovů z kovových materiálů, používaných při výrobě výrobků určených pro styk s pitnou vodou1). Zkušební postup lze použít ve třech případech: a) Posouzení materiálu jako referenčního pro určitou skupinu materiálů s použitím výsledků několika průzkumů s různými vodami, pokrývajícími široký rozsah příměsí vody. b) Posouzení materiálu pro jeho schválení pomocí srovnávacích zkoušek. c) Získání hodnot ze vzájemného působení materiálu a místní vody