NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 15649-2 (940930)

Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 2: Informace pro spotřebitele. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.6.2010

Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 15649-2
: 940930
: 86050
: NEPLATNÁ
: 1.6.2010
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN