NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 15648 (038714)

Žárové stříkání - Kvalifikace postupů ve vztahu ke stříkaným součástem.

NORMA vydána dne 1.9.2009

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 15648
: 038714
: 84042
: 1.9.2009
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 15648 (038714):

Norma definuje požadavky na kvalifikaci specifikace postupu žárového stříkání. Uvádí podmínky použití kvalifikace postupu a kvalifikace pro určitý rozsah součástí. Tyto součásti se mají zkoušené součásti podobat tvarem, fyzikálním a chemickým chováním i svými vlastnostmi. To platí zejména tehdy, jestliže kvalifikaci požaduje zákazník. Analogicky lze normu použít i v rámci vnitřních požadavků firmy na kvalitu. Normu lze použít jak na výrobu nových dílů, tak na opravu součástí zhotovených z kovových i nekovových materiálů.