NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 15628 (010666)

Údržba - Kvalifikace pracovníků údržby.

NORMA vydána dne 1.2.2015

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 15628
: 010666
: 96617
: 1.2.2015
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 15628 (010666):

V této normě je specifikována kvalifikace pracovníků s ohledem na úkoly, které mají být vykonávány v kontextu údržby podniku, infrastruktury a výrobních systémů. V této normě jsou specifikovány požadavky, jako jsou kompetence, minimální dovednosti a základní znalosti, které se doporučují k získání specifické kvalifikace a k zajištění vysoce kvalifikovaných odborných pracovníků v různých funkcích a/nebo pozicích v údržbě. V přílohách jsou popsány příklady úkolů těchto odborných pracovníků údržby