NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 15549 (835035)

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda pro měření koncentrace benzo(a)pyrenu ve venkovním ovzduší (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.9.2008

Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN 15549
: 835035
: 81196
: NEPLATNÁ
: 1.9.2008
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN