NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 15534-1 (649330)

Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 1: Zkušební metody pro charakterizaci směsí a výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.6.2014

Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN 15534-1
: 649330
: 95113
: NEPLATNÁ
: 1.6.2014
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN