NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1537 (731051)

Provádění speciálních geotechnických prací - Injektované horninové kotvy (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.12.2013

Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN 1537
: 731051
: 93940
: NEPLATNÁ
: 1.12.2013
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN