NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 15341 (010664)

Údržba - Klíčové indikátory výkonnosti údržby.

NORMA vydána dne 1.1.2020

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 15341
: 010664
: 509456
: 1.1.2020
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 15341 (010664):

Norma obsahuje klíčové indikátory výkonnosti (KPI) funkce údržby a jsou v ní uvedeny směrnice pro specifikování souboru vhodných indikátorů s cílem vyhodnotit a zlepšit efektivnost, účinnost a udržitelnost v údržbě fyzického majetku, ať již průmyslového majetku, infrastruktur, vybavení, civilních budov nebo dopravních systémů atd. Tyto indikátory se mají používat k měření stavu majetku, k porovnávání (s použitím interních a externích srovnávacích zkoušek), k diagnóze (analýze silných a slabých stránek), k identifikaci a vymezení cílů, které se mají dosáhnout, k plánování zlepšovacích zásahů a k pravidelnému měření změn v čase. Norma byla vzhledem k předchozímu vydání zcela přepracována a představa o všech součástech údržby byla rozšířena, přičemž byla norma úplněji strukturována při dodržení ekonomických, technických a organizačních indikátorů KPI z předchozího vydání