NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 15329 (284047)

Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové botky a zajišťovací klíny brzdových špalíků.

NORMA vydána dne 1.1.2020

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 15329
: 284047
: 509404
: 1.1.2020
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 15329 (284047):

Tato evropská norma se vztahuje k brzdovým botkám a zajišťovacím klínům brzdových špalíků vložených do brzdového pákoví instalovaného na drážních vozidlech. Brzdové botky a zajišťovací klíny brzdových špalíků vyrobené z neželezných materiálů nejsou předmětem této evropské normy. Obsahuje požadavky na návrh a posuzovací zkoušky shody. Požadavky obsažené v této evropské normě se vztahují k brzdovým botkám a zajišťovacím klínům brzdových špalíků, kterými jsou vystrojena drážní vozidla s brzdovými špalíky, jejichž rozměry odpovídají požadavkům daným v EN 16452