NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 15316-4-5 (060401)

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-5: Soustavy zásobování teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5.

NORMA vydána dne 1.10.2018

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 15316-4-5
: 060401
: 505873
: 1.10.2018
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 15316-4-5 (060401):

Tato evropská norma stanovuje způsob určení ukazatelů energetické náročnosti soustav oblastního zásobování energií. Soustavami oblastního zásobování energií mohou být soustavy pro zásobování teplem, chladem nebo jinými energonositeli