NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 15218 (143000)

Klimatizátory vzduchu a jednotky pro chlazení kapalin s odpařovacími kondenzátory a s elektricky poháněnými kompresory pro chlazení prostoru - Termíny, definice, zkušební podmínky, zkušební metody a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.1.2014

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 15218
: 143000
: 94151
: NEPLATNÁ
: 1.1.2014
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN