NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 15213-2 (018360)

Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 2: Prvky běžné statutární zprávy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.11.2013

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 15213-2
: 018360
: 94244
: 1.11.2013
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 15213-2 (018360):

Tato norma definuje základní strukturu prvků zpráv, které spolu tvoří sady zpráv pro výměnu informací v rámci pokrádežového systému pro navracení vozidel. Jejím cílem je identifikovat hlavní prvky a ilustrovat datové koncepty. Norma je určena zejména pro provozovatele a projektanty pokrádežových systémů (zejména lokalizačních, detekčních a identifikačních typů), provozovatelům systémových operačních center a pracovníkům státní správy (především z řad PČR, městské policie, MV ČR nebo MD ČR)