NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 15184 (732150)

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Smyková soudržnost mezi ocelí s nátěrem a betonem (vytrhávací zkouška).

NORMA vydána dne 1.5.2007

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 15184
: 732150
: 78509
: 1.5.2007
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 15184 (732150):

V normě je specifikována metoda stanovení smykové soudržnosti ocelových prutů, vložených do standardního referenčního betonu. Zkouška se provádí s použitím betonových zkušebních těles, ve kterých jsou zabudovány výztužné pruty natřené antikorozním výrobkem nebo systémem (na bázi hydraulických pojiv, polymerů nebo jejich směsí) a pruty nenatřené. Volný konec prutů je řízenou rychlostí zatěžován rostoucím tahovým napětím až do porušení. Působící síla a výsledné posunutí se změří pro každý prut s nátěrem i bez nátěru a výsledky se porovnají.