NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1518 (015053)

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Charakterizace detektorů netěsnosti na principu hmotnostních spektrometrů.

NORMA vydána dne 1.10.1999

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 1518
: 015053
: 56833
: 1.10.1999
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 1518 (015053):

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1518:1998. Evropská norma EN 1518:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje termíny a postupy pro charakterizaci detektorů netěsnosti na principu hmotnostních spektrometrů (MSLD = mass spectrometry leak detectors). Neuvádí úplný soubor údajů zkoušek pro přejímku, ale popisuje postupy, které mohou být použity bez zvláštní kalibrace zařízení. Detektory netěsnosti na principu hmotnostních spektrometrů MSLD mají integrovaný vysokovakuový systém, který udržuje citlivostní prvek na nízkém pracovním tlaku a pro stanovení parciálního tlaku, který závisí na přiváděném proudu plynu. Metody popsané v této normě jsou použitelné bez omezení pro helium jako zkušební plyn. Pro ostatní plyny mohou být nutná další opatření. Princip metody a postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN EN 1518 (01 5053) byla vydána v říjnu 1999