NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 15091 (137108)

Zdravotnětechnické armatury - Elektronicky otevírané a uzavírané zdravotnětechnické armatury.

NORMA vydána dne 1.6.2014

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN 15091
: 137108
: 95476
: 1.6.2014
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 15091 (137108):

Tato norma stanovuje požadavky na značení, identifikaci, těsnost, elektrickou a provozní bezpečnost, mechanickou odolnost zdravotnětechnických armatur s elektronicky ovládaným otvíráním a uzavíráním. Armatury musí být ovládány způsobem stanoveným výrobcem, tj. uvedeným v pokynech výrobce. Při zkoušení musí být ověřeny všechny funkce, uvedené v podkladech výrobce armatur. Všechny zkoušky musí být nejméně jednou opakovány. Požadavky této normy jsou úspěšně splněny pouze v případě, jestliže byly všechny funkce zařízení úspěšně ověřeny