NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 15085-4 (284401)

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 4: Výrobní požadavky.

NORMA vydána dne 1.4.2008

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 15085-4
: 284401
: 80770
: 1.4.2008
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 15085-4 (284401):

Tato řada norem platí pro svařování kovových materiálů při výrobě a údržbě železničních kolejových vozidel a jejich částí. Tato část této řady norem popisuje výrobní požadavky svařovacích prací. Jedná se o dokumenty plánování svařování a stanovení postupu svařování s ohledem na třídu provedení svaru. V rámci této části se rovněž pojednává o předvýrobních zkouškách svarů a prokázání odbornosti svářeče.