NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 15048-2 (021043)

Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje - Část 2: Zkouška vhodnosti.

NORMA vydána dne 1.12.2007

Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 15048-2
: 021043
: 80073
: NEPLATNÁ
: 1.12.2007
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN